SticHTING INtEGRARTE COLOMBIA NEDERLAND

Colombiaanse overheidsinstanties met hun eigen politieke voorkeuren erkennen het belang van civiele initiatieven als Integrarte niet. Daarnaast is de afstand tussen de verschillende sociale klassen groot waardoor het voor meisjes uit achterstandswijken, zonder kruiwagens, vrijwel ondoenlijk is voor sponsoring door te dringen tot het Colombiaanse bedrijfsleven. De verhalen, de wilskracht en de ‘power’ van de meisjes heeft een vijftal gastouders zodanig geraakt dat zij hebben besloten het project structureel te gaan steunen. Deze ‘padrinos’ zijn op diverse wijze verbonden met het land en hebben samen eerder projecten in Colombia gesteund. Gezamenlijk hebben zij de Stichting Integrarte Colombia Nederland opgericht.

Wilt u ons steunen in de doelen voor Integrarte, dan kunt u een gift overmaken op IBAN: NL88ABNA0849020964 t.n.v. Stichting Integrarte Colombia Nederland, Prinsesselaan 22, 1942 AH Beverwijk.

Fiscaal nummer/RSIN    859893558