Casa Holanda

Per Oktober 2015 wordt er in Bogota een huis gehuurd voor de stichting Integrarte in Colombia. De eerste berichten uit Bogota zijn zeer positief:
De meisjes zijn super gelukkig met het huis. Casa Holanda (Holland huis) dient al deels voor het doel waarvoor het bedoeld was, nl een centrum van integratie voor de meisjes uit het elftal en de mensen die afkomen op de gratis engelse les die we aan het ontwikkelen zijn onder leiding van Daniela Quintero. 
Er is een positieve energie te voelen, de relaties zijn verbeterd en de mogelijkheid is er nu om op een veilige plek te zijn. 
Sede Integrarte 6
Wij zijn allemaal heel gelukkig en heel veel dank voor dit grote privilege welke jullie ons gegeven hebben. 
Bovendien zijn wij kampioen geworden in een voetbaltoernooi van de liga van Bogota, heel prestigeus op districts niveau.!
Sede Integrarte 7