Nieuwsbrief Mei 2018

Als vriend, sponsor of fan van de meisjesvoetbalschool Integrarte stellen we je graag op de hoogte van de voortgang van het project. Allereerst, willen de sponsors bedanken die het project naar aanleiding van de sponsorbijeenkomst in november vorig jaar hebben gesteund. Dankzij jullie bijdrage heeft Integrarte een vliegende start kunnen maken in de nieuwe wijk La Gaitana waar ze in januari dit jaar van start zijn gegaan.
La Gaitana is een typische volkswijk met veel vluchtelingen – zowel uit Colombia als vanuit Venezuela. De hele problematiek van het land komt hier samen; drugs, geweld, overvallen en armoede. Door middel van voetbal versterkt Integrarte de positie en de weerbaarheid van meisjes en jonge vrouwen in deze wijk.
Zulay en Dimar zijn direct na de kerstvakantie begonnen met informatiebijeenkomsten op scholen. Dit heeft tot nu toe zeventien actieve ledenopgeleverd – meisjes in de leeftijd 12 tot 18 jaar. Ze trainen twee keer per week op verschillende tijdstippen. De meisjes hebben maar een halve dag les per dag en de stichting probeert actief invulling te geven aan de vrije tijd om ze van de straat te houden. Op zaterdag traint de hele groep samen.
Ondertussen werven Zulay en Dimar actief voor meer nieuwe leden. Ze plakken posters op scholen, organiseren informatiebijeenkomsten en hebben zendtijd op de lokale radiozender.
Na drie maanden zoeken is er eindelijk een clubhuis gevonden. Zoals in San Cristobal is het de bedoeling dat het huis een onderkomen is voor Zulay en Dimar en tevens functioneert als onderkomen voor meisjes die tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Het huis ligt dichtbij scholen, sportvelden en bij Hogares de la Solidaridad, de zusterstichting waar Integrarte mee samenwerkt.
Nu er een clubhuis is, zal er gestart worden met activiteiten zoals groepsgesprekken met de families, Engelse les en psychologische hulp. Dit laatste is vanwege de heftige problematiek in de wijk noodzakelijk volgens Zulay. Als voorbeeld noemt ze een van de nieuwe speelsters; het meisje is veertien jaar en heeft recent een zelfmoordpoging gedaan omdat ze de ruzies thuis niet meer aankan. Ze is depressief en heeft een laag zelfbeeld waardoor Zulay bang is dat ze zich laat verleiden door alcohol, drugs of prostitutie.
Van de zeventien speelsters betalen er vijftien een kleine maandelijkse bijdrage. Hiervan wordt onder andere een soort collectieve sportverzekering betaald. Twee families kunnen het niet betalen, maar deze meisjes zijn erg gemotiveerd en hebben derhalve vrijstelling. Zulay benadrukt dat het belangrijk is om te leren dat niet alles vanzelfsprekend is en gelooft erin dat een kleine bijdrage zorgt voor extra betrokkenheid, van zowel de ouders als de meisjes.
Tot slot staat binnenkort een bezoek gepland aan de professionele voetbalclub Santa Fe. Voor veel meisjes is het de eerste keer dat ze hiermee in aanraking komen en iedereen is dan ook erg opgetogen over het bezoek.
We houden jullie op de hoogte,
Hartelijke groet namens alle padrinos: Jan, Jantje, David, Leo, Bob, Rene, Marjolein en Stephanie