Sponsors gezocht

Tijdens het laatste bezoek van de meisjes is gebleken dat het clubhuis – Casa Holanda – van grote waarde is voor hen. Hun engels was verbeterd dankzij de engelse lessen, ze hadden een dans ingestudeerd om zich zo goed te kunnen presenteren tijdens de opening van het Easter Open Internationale voetbaltoernooi, maar bovenal voelden ze zich meer één Integrarte familie met een veilig huis als basis.

Als vrienden van Integrarte zijn wij continue op zoek naar sponsorgelden om de huur van het clubhuis van Integrarte te betalen.

Wilt u ons steunen hierin, dan kunt u een gift overmaken op IBAN: NL28ABNA0560900325 t.n.v. Support Reconciliation Colombia. Onze stichting heeft ANBI status, dus giften zijn aftrekbaar.

 

Ook zoeken wij support om het verblijf van de meisjes in Nederland rond het Easter Open Paastoernooi mogelijk te maken. Dat kan verschillende vormen hebben: gastouderschap, vervoer, beschikbaar stellen ruimte voor samenkomst, activiteit organiseren of begeleiden, etc. Mocht u geïnteresseerd zijn, neem dan contact met ons op. Zie pagina “Contact”.